ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 20 Σεπτεμβρίου 2012
  • Views241

Με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, και η οποία κοινοποιήθηκε στον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό, το 2ο τμήμα της διεύθυνσης εμπορικών οργανώσεων, τον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη, την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το Επιμελητήριο Καβάλας, την Ομοσπονδία Ε.Β.Ε. ν. Καβάλας και το 2ο Π.Τ. Ο.Ε.Ε., ο Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Καβάλας ζητάει να ληφθεί άμεσα Υπουργική Απόφαση με την οποία θα αλλάξει η διαδικασία και ο χρόνος ενημέρωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αποτελεί, μεν, μια σημαντική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταγραφή των επιχειρήσεων που λειτουργούν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, ωστόσο η διαδικασία της εγγραφής των επιχειρήσεων σε αυτό κρίνεται από τον Σύλλογο Λογιστών Καβάλας (αλλά και από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελο Τσατσούλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα αυτό κατά την χτεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕ Καβάλας, τονίζοντας μεν την ανάγκη ύπαρξης του ΓΕΜΗ αλλά επισημαίνοντας ότι το κόστος για την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων είναι πολύ μεγάλο) ως προβληματική.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας σας μεταφέρουμε τον προβληματισμό του Κλάδου μας για την διαδικασία που επιλέχθηκε, από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σας, προκειμένου να ενημερωθεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η δημιουργία του οποίου θεσπίσθηκε με τον Ν.3419/2005 ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3853/10 , 4013/11 , 4038/12 , 4072/12.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3419/2005 είστε αρμόδιος για να καθορίσεται τον τρόπο, την διαδιακασία και τον χρόνο μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος όπως σήμερα ισχύει.

Με την «βασική» Υ.Α. Κ1-941/27-4-12 καθορίσθηκαν, από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σ.Ξυνίδη ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ άλλες έντεκα (11) Υ.Α. εκδόθηκαν για την εφαρμογή του Νόμου.

Οι συντάκτες της απόφασης απέφυγαν να σκεφτούν ότι τα έγγραφα που χρειάζονται υπάρχουν ήδη:

– στην Γ.Γ.Π.Σ. (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένω),

– στο Εθνικό Τυπογραφείο (σε ηλεκτρονική μορφή τα ΦΕΚ),

– στις Δ.Ο.Υ. (έντυπα),

– στις Δνσεις Επορίου (έντυπα),

– στα Πρωτοδικεία (έντυπα)

– στο Ι.Κ.Α. (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένω),

– αλλά και στα ίδια τα Επιμελητήρια

με υψηλό κόστος που κάλυψαν ήδη οι επιχειρήσεις, ενώ απέρριψαν την δυνατότητα υποβολής των εγγράφων σε μπορφή .pdf ή .jpg (εικόνα) που διασφαλίζει και το αδιάβλητο του περιεχομένου επιλέγοντας την μορφή .doc (σε word) χωρίς πουθενά να εξηγούν στους επιχειρηματίες την αναγκαιότητα μιας τέτοιας απόφασης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Και ο Κλάδος μας επικρότησε τότε την απόφαση δημιουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς θα βοηθήσει στην άντληση πληροφόρησης για την τόσο αναγκαία ανάπτυξη.

Όμως αντί να ανατεθεί στον φορέα διαχείρισης που είναι τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων το καθήκον της αυτεπάγγελτης ενημέρωσής του διατρέχοντας σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και στην συνέχεια οι επιχειρήσεις να προβούν (στην ηλεκτρονική βάση και χωρίς χρονικό περιορισμό) σε διορθώσεις και προσθήκες, οι υπάλληλοι του Υπουργείου επέλεξαν την μεταφορά του κόστους στις επιχειρήσεις, επιλέγοντας πάλι την ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ μη αρκούμενοι σε ηλεκτρονικά αρχεία, και δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για τα Επιμελητήρια και την Κ.Ε.Ε. (κατανομή του τέλους καταχώρησης 20% και 80% αντίστοιχα)

Η δικαίωμα χρήσης των ίδιων κωδικών πρόσβασης με αυτούς στο Taxis ανήκει στις επιχειρήσεις και ΟΧΙ στον Κλάδο μας, όπως θέλουν να το «μεταφράσουν» κάποιοι επιχειρηματίες ή κάποια Επιμελητήρια.

Επιπλέον σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε ότι η ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα νομιμοποιοτικά στοιχεία και έγγραφα των Εταιριών και των Φυσικών Προσώπων είναι εκτός των καθηκόντων και αρμοδιότητων μας ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Δεν είμαστε αρμόδιοι και υπέυθυνοι διεκπαιρέωσης της κάθε υποχρεώσης που μεταφέρουν (από το Δημόσιο) τα Υπουργεία στον Επιχειρηματικό κόσμο.

Όμως γνωρίζουμε ότι κάποιοι (ή όλοι) οι Συνάδελφοι έχουν τις γνώσεις και την αναγκαία εμπειρία και ίσως διαθέτουν  λίγο ή περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με μια πρόσθετη, δίκαιη, αμοιβή και με αυτή την υποχρέωση  των επιχειρήσεων ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε επιχείρηση καθώς και τα Επιμελητήρια έχουν ήδη κοστολογήσει το κόστος (παράβολο) για κάθε έγγραφο που απαιτεί ο νόμος να καταχωρηθεί.

Σίγουρα δεν έχει εξετασθεί από τους προκατόχους σας (αν και θα έπρεπε) η δυνατότητα ενίσχυσης των Επιμελητηρίων με επιδοτούμενο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων (π.χ. Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών) για την διεκπαιρέωση του όγκου της εργασίας και επιλέχθηκε η εύκολη λύση «το κάνουμε ευθύνη των επιχειρήσεων» (και μάλιστα  με υψηλά πρόστιμα για την περίδο ύφεσης που διανύουμε) και αυτές ας την «φορτώσουν» στους συνεργάτες τους.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δεν σας προτείνουμε απλά μια παράταση αλλά ζητούμε να επανεξετάσετε σε ορθολογική βάση και σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα τον τρόπο, την διαδιακασία και τον χρόνο μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος.

Ζητούμε να αξιοποιηθούν ορθά οι ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να μεταφερθεί το όποιο κόστος από τις επιχειρήσεις στα Επιμελητήρια.

Επισημαίνουμε (κάτι που είναι γνωστό σε όλους και φυσιολογικά σχολιάζεται εκτενώς από τους επιχειρηματίες) ότι τα Επιμελητήρια ήδη εισπράττουν (υποχρεωτικά πληρωτέες) ετήσιες (υψηλές για εταιρίες) συνδρομές για να καλύπτουν το διοικητικό τους κόστος (προσωπικό) χωρίς, πολλά εξ αυτών, να προσφέρουν κάποιο άλλο ανταποδοτικό όφελος – μέχρι σήμερα – για τα εγγεγραμμένα (υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις) Μέλη τους.

Ο Κλάδος μας έχει τα ίδια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις σε περίοδο ύφεσεις δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος (χρηματοδοτώντας μια ακόμη δωρεάν παροχή υπηρεσίας) καμίας άλλης υποχρεώσης των πελατών του.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments