ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 28 Φεβρουαρίου 2013
  • Views175
Τη μετάθεση του χρόνου καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και αντιστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση των αγαθών στο εσωτερικό της Ελλάδας, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση του διαμετακομιστικού εμπορίου και των μη εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκείμενων σε ΦΠΑ που πραγματοποιούν εισαγωγές στη χώρας μας, ο κύριος όγκος των οποίων παραδίδεται σε άλλα κράτη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η μετάθεση του χρόνου καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνιακού παραστατικού στο χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του εισαγωγέα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αυστηρά κριτήρια.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται πως υπόχρεος σε ΦΠΑ είναι και ο μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ελλάδας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών εφόσον διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (και υπάγεται σε ΦΠΑ) στην Ελλάδα και είναι λήπτης αγαθών από προμηθευτή που δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και ανήκει σε όμιλο σε επιχειρήσεις του οποίου έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών στη χώρα.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι αλλαγές που επέρχονται με την τροπολογία θα οδηγήσουν σε ετήσια αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την είσπραξη δασμών και την αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της ενίσχυσης του διαμετακομιστικού εμπορίου. Πάντως, το ύψος της αύξησης δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (είδος, όγκος και αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων).

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments