ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 17 Μαΐου 2012
  • Views178

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=1v5n3SVYJOw[/tube]

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της ΕΕ αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις ερχόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση για τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το 2060 ο συνολικός πληθυσμός αναμένεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος (517 εκατομμύρια, από 502 εκατ. που ήταν το 2010), αλλά θα είναι πολύ γηραιότερος.

Το 30% των Ευρωπαίων προβλέπεται να είναι 65 ετών και άνω. Η παράταση του βίου είναι σημαντικό επίτευγμα, αποτελεί όμως και μεγάλη πρόκληση για την οικονομία και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των ευρωπαϊκών χωρών.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας θα μειωθεί. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών αναμένεται να μειωθεί από το 67% στο 56%. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ σήμερα σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 4 άτομα σε ηλικία εργασίας, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε μόλις 2.

Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ.

Πηγή: newsbeast

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments