ΘΑΣΟΣ — 29 Απριλίου 2013
  • Views247

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου – Δ.Ε.Υ.Α.Θ.-Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων Νότιας Θάσου».

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments