ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 20 Αυγούστου 2012
  • Views545

Εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ η πρόταση χρηματοδότησης για τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) που υπέβαλλε το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ από κοινού με όλους τους Επιστημονικούς Φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τη σύνταξη της πρότασης με τον τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» είχε αναλάβει το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό, το ΤΕΕ-ΑΜ συνεργάστηκε με τα Προεδρεία όλων των συμπραττόντων Επιστημονικών Φορέων. Συντονιστής εταίρος ορίστηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μηχανικοί για την Κοινωνία» που ιδρύθηκε από το ΤΕΕ-ΑΜ, τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών της Ανατολικής Μακεδονίας και την ΕΜΔΥΔΑΣ. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός που συνόδευε την κατατεθείσα πρόταση ήταν 780.308,00 Ευρώ. Ο προϋπολογισμός που τελικά εγκρίθηκε ανέρχεται στο ποσό των 420.862,00 Ευρώ
Επί συνόλου 33 Προτάσεων αξιολογήθηκαν θετικά οι 28, με σημαντικές όμως μειώσεις των προϋπολογισμών. Οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς έγιναν οριζόντια, σε όλες ανεξαιρέτως τις προτάσεις. Προφανώς θα τέθηκαν κριτήρια τα οποία δεν έγιναν γνωστά (μέγιστη μείωση προϋπολογισμού κατά 75,25 %, ελάχιστη μείωση κατά 40,16 %, μείωση προϋπολογισμού της πρότασης του ΤΕΕ-ΑΜ κατά 46,06 %). Οι προτάσεις εγκρίθηκαν υπό τον όρο ότι ο αριθμός των ωφελουμένων κάθε σχεδίου θα παραμείνει ο ίδιος με αυτόν που αρχικά προτάθηκε, παρά τη μείωση των προϋπολογισμών.
Με την έγκριση της πρότασης ανοίγονται νέοι ορίζοντες συνεργασίας μεταξύ των Επιστημονικών Φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας.

Η υλοποίηση του έργου θα δώσει για πρώτη φορά την ευκαιρία στους Επιστημονικούς Φορείς της Καβάλας και της Δράμας να συνεργαστούν σε πραγματική βάση (και όχι σε επίπεδο προθέσεων και διακηρύξεων), με απτά προσδοκώμενα αποτελέσματα που εξυπηρετούν τον κοινό στόχο της προώθησης της απασχόλησης των νέων επιστημόνων και τη συγκράτησή τους στην Περιφέρεια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για διεύρυνση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας και για την καθιέρωσή της σε συνεχή πρακτική στο άμεσο μέλλον.

Ως περιοχή παρέμβασης του έργου ορίστηκαν οι Νομοί Καβάλας και Δράμας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ (Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Θάσου και Καβάλας).

Η πρόταση συνεργασίας είναι απόρροια της πλήρους κατανόησης του τεράστιου προβλήματος της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονες, που ξεπερνά ήδη το 50%.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του προβλήματος της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) και της στέρησης από την περιφερειακή οικονομία ενός πολύτιμου κεφαλαίου σε ανθρώπινο δυναμικό, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη σχεδίασε το έργο «Συγκράτηση νέων επιστημονικών στην Περιφέρεια» με σκοπό να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και εμπειρίας, ώστε:
– Να αυξηθούν οι πιθανότητές τους για εξεύρεση εργασίας στην Περιφέρεια είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων
– Να ανασχεθεί το ρεύμα της μετανάστευσής τους
– Να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την παρουσία τους και τη δουλειά τους στον τόπο τους

Η Ομάδα στόχου είναι νέοι επιστήμονες απόφοιτοι ΑΕΙ και συγκεκριμένα: μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, γεωτεχνικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και επιστήμονες του κλάδου υγείας (γιατροί, φαρμακοποιοί και οδοντίατροι). Η επιλογή των ειδικοτήτων αυτών καλύπτει το συντριπτικό ποσοστό του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής παρέμβασης και οδηγεί στην σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην οποία συμμετέχουν όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποί τους (Επιστημονικά Επιμελητήρια, και Δικηγορικοί, Ιατρικοί, Φαρμακευτικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι).

Ο αριθμός των ωφελούμενων νέων επιστημόνων είναι 124 και η ενδεικτική κατανομή στις συμμετέχουσες ειδικότητες είναι:

Μηχανικοί: 20
Γεωτεχνικοί: 20
Οικονομολόγοι: 20
Νομικοί: 16
Γιατροί: 16
Φαρμακοποιοί: 16
Οδοντίατροι: 15

Το Σχέδιο «ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» περιλαμβάνει μελέτες-εργαλεία για τους νέους επιστήμονες, δικτύωση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση αναφέρονται σε θεματολογία κοινή για όλες τις ειδικότητες ενώ η συμβουλευτική-υποστήριξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα ειδικά πρακτικά θέματα που σχετίζονται τόσο με την ειδικότητά τους όσο και με το «επιχειρείν».

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της Πράξης «ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ωφελούμενου-διπλωματούχου και του ωφελούμενου-επιχειρηματία ή στελέχους επιχείρησης καθώς και η αποτελεσματική προετοιμασία των νέων επιστημόνων για την άμεση είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments