ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 14 Μαρτίου 2013
  • Views311

Πάνω από το 60% των συνολικών συντάξεών τους θα χάσουν οι βουλευτές, σε σχέση με το ποσό που λάμβαναν πριν τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3865/2010 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου), σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο που διαβίβασε το υπουργείο στη Βουλή μετά από ερώτηση- καταγγελία του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με την οποία «κανείς δεν άγγιξε τις διπλές συντάξεις των βουλευτών και των δημάρχων και οι μειώσεις στις συντάξεις τους θα είναι πολύ μικρότερες από αυτές που επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους συνταξιούχους».

Το έγγραφο, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει ότι:

Οι βουλευτικές συντάξεις έχουν μειωθεί από το 2010 μέχρι σήμερα με βάση όσα ισχύουν και για όλες τις συντάξεις του Δημοσίου. Οι γενικές μειώσεις του ν. 4093/2012, κατά 5%, 10%, 15% και 20% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, έχουν ήδη εφαρμοστεί και για τις βουλευτικές συντάξεις από 1 Φεβρουαρίου 2013 (με αναδρομικότητα από 1 Ιανουαρίου 2013 και παρακράτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των σχετικών ποσών), όπως και για όλες τις συντάξεις του Δημοσίου.

Οι ειδικές μειώσεις των βουλευτικών συντάξεων που προβλέπονται από το ν. 4093/2012, κατά 20% εφόσον λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα ή κατά 30% εφόσον λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη, θα εφαρμοστούν από 1 Απριλίου 2013, αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2013.

«Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το μηχανογραφικό αρχείο δεν ήταν ενημερωμένο, για το εάν ο οποιοσδήποτε συνταξιούχος του Δημοσίου και φυσικά και ο βουλευτής λαμβάνει και άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Η ενημέρωση αυτή υπάρχει ήδη, από το τέλος Ιανουαρίου, με βάση το αρχείο της ΗΔΙΚΑ», εξήηγεί ο  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη μείωση αποφασίστηκε προκειμένου να περικοπούν οι βουλευτικές συντάξεις, όπως και οι συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων, στρατιωτικοί κ.λπ.).

Γι’ αυτό, ο υπολογισμός της μείωσης στις βουλευτικές συντάξεις (κατά 20% ή 30% κατά περίπτωση) θα γίνει πριν από την παρακράτηση των εισφορών και των μειώσεων που έχουν επιβληθεί, αφού κατά τον ίδιο τρόπο έγινε η μείωση και των συντάξεων που υπολογίζονται βάσει των ειδικών μισθολογίων, δηλαδή προηγήθηκε η μείωση από την περικοπή των ειδικών μισθολογίων και επί του μειωμένου αυτού ποσού σύνταξης υπολογίστηκαν όλες οι άλλες μειώσεις.

«Μετά τη διενέργεια και της ανωτέρω ειδικής μείωσης, η συνολική μείωση της σύνταξης των βουλευτών σε σχέση με το ποσό αυτής πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3865/2010, υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 60%», απαντά στον βουλευτή ο κ. Σταϊκούρας.

Παράλληλα γνωστοποιεί, ότι από 1 Ιανουαρίου 2013 όσα ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και αφορούν την περικοπή της σύνταξης (εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται) ή την αναστολή καταβολής της, έχουν εφαρμογή και για τους συνταξιούχους βουλευτές.

«Έτσι, εάν λ.χ. ο συνταξιούχος βουλευτής εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η σύνταξή του θα περικοπεί κατά 70% ή εάν συνταξιούχος του Δημοσίου εκλεγεί βουλευτής, προκειμένου ο χρόνος της θητείας του ως βουλευτή να είναι συντάξιμος ή να λάβει βουλευτική σύνταξη, θα πρέπει να ανασταλεί η σύνταξη που λαμβάνει από το Δημόσιο», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Υπογραμμίζει άλλωστε, ότι έχει προβλεφθεί η κατάργηση του δικαιώματος βουλευτικής σύνταξης για όσους αποκτήσουν την ιδιότητα του βουλευτή από τούδε και στο εξής.

Προσθέτει, τέλος, ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments