Συνδεθείτε μαζί μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις | Τι αλλάζει για φιλοξενούμενους και δαπάνες με πλαστικό χρήμα

Δημοσιευμένες

ενεργοποιημένο

Η αλλαγή του τρόπου δήλωσης όσων εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι, αλλά και η αλλαγή στην αποτύπωση των δαπανών που γίνονται με ηλεκτρονικό χρήμα και εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες είναι τα νέα στοιχεία του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης (Ε1).

Στο έντυπο Ε1 που θα συμπληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δίπλα στον κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050, ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος ή το μέλος του συμφώνου συμβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες οι τράπεζες θα στείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία για τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα που είχαν πέρυσι οι φορολογούμενοι προκειμένου να φορτωθούν στο Taxisnet.

Ο κωδικός 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένος. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, όπως για παράδειγμα πληρωμές που έχουν γίνει με μεταφορά χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό τους σε λογαριασμό ελεύθερου επαγγελματία, π.χ. γιατρού, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα ως επαγγελματικός. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί τα ενημερωτικά (statements) των τραπεζών.

Παράλληλα, ειδικά για τους φιλοξενούμενους μετά το αλαλούμ που δημιουργήθηκε πέρυσι με το κοινωνικό μέρισμα, οι φορολογούμενοι καλούνται φέτος να δηλώσουν υποχρεωτικά στην εφορία εάν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι μεν υπόχρεα σε φορολογική δήλωση, αλλά δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, όπως για παράδειγμα κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.

Με την κίνηση αυτή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να περιορίσει τα φαινόμενα εικονικής φιλοξενίας για λόγους φοροδιαφυγής. 

madata.gr

Συνεχίστε να διαβάζετε
Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + eleven =

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσους έπιασαν οι διασταυρώσεις των καταθέσεων

Δημοσιευμένες

ενεργοποιημένο

Εκατοντάδες φορολογούμενους «τσίμπησαν» ήδη οι πρώτες αυτόματες διασταυρώσεις εισοδημάτων και καταθέσεις (εσωτερικού και εξωτερικού), ενώ πάνω από 2.000 εντοπίστηκαν ήδη ως «ύποπτοι» και θα ελεγχθούν το 2018.

Οι αριθμοί θα πολλαπλασιαστούν προσεχώς, καθώς ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει παραλάβει λίστες με πάνω από 100.000 καταθέτες ενώ παραλαμβάνει ήδη από περισσότερα από 100 κράτη νέες λίστες με Έλληνες καταθέτες και επενδυτές σε τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας». Η συγκεκριμένη εφαρμογή τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 02/05/2017 σε όλες τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., επιταχύνοντας τον απαιτούμενο ελεγκτικό χρόνο ολοκλήρωσης υποθέσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων συνετέλεσε ώστε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. να ολοκληρώσει 953 υποθέσεις το έτος 2017, έναντι 252 του έτους 2016.

Περαιτέρω, από την ίδια εφαρμογή θεωρήθηκαν ύποπτοι για απόκρυψη φορολογητέας ύλης και επιλέχθηκαν προς έλεγχο 2.027 υποθέσεις φυσικών προσώπων προς έλεγχο για το έτος 2018.

Για την αξιοποίηση των δεδομένων που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων, το επιχειρησιακό πλάνο αξιοποίησης αφορά σε κάθε περίπτωση, στη συμμόρφωση των φορολογούμενων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, στον άμεσο εντοπισμό εκείνων που παρεκκλίνουν από αυτή και στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων (παγκόσμιο εισόδημα), λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυνατή πληροφορία που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) έχει στη διάθεσή της από ίδιες ή τρίτες πηγές, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σε συνάρτηση με τις εφαρμογές που ήδη διαθέτει.

Η λήψη των στοιχείων, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4428/2016.

Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα προβαίνει σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών με τις Αρμόδιες Αρχές κρατών-μελών της ΕΕ και λοιπών τρίτων χωρών, με τις οποίες η χώρα μας έχει θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την αναφερόμενη Πολυμερή Συμφωνία.

Όπως προκύπτει από τρία έγγραφα της ΑΑΔΕ, που κατατέθηκαν στη Βουλή, η διενέργεια της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από την ΑΑΔΕ τον Οκτώβριο του 2017, για πληροφορίες σχετικές με το έτος 2016. Κατά το τρέχον έτος αναμένεται η διεύρυνση του δικτύου τρίτων χωρών με τις οποίες θα διενεργηθεί η εν λόγω αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της αναφερόμενης Πολυμερούς Συμφωνίας, αλλά και σχετικών διμερών Συμφωνιών Αρμόδιων Αρχών ή Συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι, οι προς ανταλλαγή πληροφορίες διέπονται από τις ρήτρες εμπιστευτικότητας του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, καθώς και από τις ειδικές διασφαλίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας, όπως αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στον ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο, δε, της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας, η Ελλάδα έχει αξιολογηθεί επιτυχώς από τον ΟΟΣΑ ως προς την ύπαρξη επαρκών μέτρων για την εξασφάλιση της τήρησης των απαιτούμενων προτύπων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πληροφοριών.

Στην παρούσα φάση με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των στοιχείων καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης των φυσικών και νομικών προσώπων, που αναφέρονται και η μοναδικοποίηση των αναφερόμενων λογαριασμών στα στοιχεία που παρελήφθησαν, οποιαδήποτε αναφορά σε συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων είναι επισφαλής, αναφέρεται στο πρώτο έγγραφο.

Πώς γίνονται οι διασταυρώσεις

Σε άλλο έγγραφο, η ΑΑΔΕ εξηγεί της διαδικασία που ακολουθείται. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ κατ’ έτος και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης κατ’ έτος, δημιουργήθηκε το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας».
Μέσω του «Λογισμικού», αντλούνται:

  1. Τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων.
  2. Τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου.
  3. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών), υπολογίζει τις πρωτογενείς καταθέσεις, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη.

Διευκρινίζεται πως, δεν υπολογίζονται ως πρωτογενείς καταθέσεις οι αντιλογισμοί, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, οι ανανεώσεις τραπεζικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (Repos, αμοιβαία κεφάλαια, προθεσμιακές καταθέσεις), διάφορες συμψηφιστικές κινήσεις κ.α., καθώς δεν συνιστούν νεοεισερχόμενο χρήμα στους λογαριασμούς του.

sofokleousin.gr

Συνεχίστε να διαβάζετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι είναι οι πέντε ειδικοί που «κλειδώνουν» τις νέες αντικειμενικές αξίες

Δημοσιευμένες

ενεργοποιημένο

Οι πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες σε όλη τη χώρα θα πρέπει να εκδοθούν μέχρι τις 14 Ιουνίου και το ενδεχόμενο σταδιακής εφαρμογής τους παραμένει ανοιχτό καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει τα παζάρια με τους δανειστές.

Όμως στο υπουργείο Οικονομικών τα έχει βρει σκούρα και στο παρά πέντε ο υπουργός σπεύδει να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών από την Τράπεζα της Ελλάδας, την ΕΛΣΤΑΤ, τους εκτιμητές ακινήτων, το Κτηματολόγιο και τις τράπεζες προκειμένου να καταλήξουν στις νέες τιμές που θα αποκτήσουν τα ακίνητα και ειδικά για τις ζώνες για τις οποίες η ειδική ομάδα εργασίας δεν κατάφερε να βγάλει άκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 1.000 τιμές από τις 10.000 έχουν καταλήξει στα χέρια της τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η οποία άμεσα θα πρέπει να καθορίσει τις νέες αξίες. Για το λόγο αυτό, ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε στη συγκρότηση άλλης μια επιτροπής που αναλαμβάνει να βοηθήσει την Δευτεροβάθμια Επιτροπή στο έργο της.

Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι:

  • Βασιλική Βλαχοστεργίου του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Καλλιόπη Ακαντζιλιώτου του Ιωάννη, Προϊσταμένη του ίδιου Τμήματος
  • Χριστίνα Φωτοπούλου του Δημητρίου, Πρόεδρο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Πάλλη του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου
  • Δήμο Λούκα του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Στατιστικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με αναπληρωτή του το Δημήτριο Λυμπερόπουλο του Παναγιώτη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση
  • Ευαγγελία Μπαλλά του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών του «Ελληνικού Κτηματολογίου», με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Λολώνη του Χαραλάμπους, Διευθυντή της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ιδίου φορέα
  • Γεώργιο Ποιμενίδη του Ευάγγελου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Alpha – Αστικά Ακίνητα», με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Μέγγο του Γεωργίου, Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ίδια εταιρεία.

Συνεχίστε να διαβάζετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα πρώτο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup

Δημοσιευμένες

ενεργοποιημένο

Με την Ελλάδα να είναι πρώτο θέμα στην ατζέντα, την οποία δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, συνέρχεται σήμερα το απόγευμα η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, οι υπουργοί Οικονομικών θα λάβουν υπόψη την πρόοδο με την δ’ αξιολόγηση του προγράμματος του ESM, στη βάση της ενημέρωσης από την αποστολή των θεσμών στην Αθήνα.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη στρατηγική αναφορικά με το χρέος. Αναφέρεται επίσης ότι «στο προηγούμενο Eurogroup οι θεσμοί ανακοίνωσαν την επιστροφή των ομάδων στην Αθήνα στις 14 Μαΐου, με στόχο να επιτευχθεί staff level agreement προ της συνάντησης των υπουργών τον Μάιο.

Aνταλλάχθηκαν απόψεις για κάποια κρίσιμα στοιχεία για να στηριχθεί η επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Επί τη βάσει επιτυχημένης αξιολόγησης, το Eurogroup θα αποφασίσει τον Ιούνιο όλα τα στοιχεία για να εξασφαλίσει επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο». Ενώ, η Ελλάδα προτίθεται να εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα πριν από το Eurogroup στις 21 Ιουνίου.

Την Τρίτη, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο της δ’ αξιολόγησης. Είχε δηλώσει μάλιστα βέβαιος ότι όλες οι αποφάσεις για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, θα ληφθούν στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, ανεξάρτητα με το εάν θα συμμετάσχει τελικά το ΔΝΤ με χρηματοδότηση ή όχι.

Συνεχίστε να διαβάζετε

Trending

Copyright © 2018 VideoTex.