Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) θα πραγματοποιηθεί η 20η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της…Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, του οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας MED 2014-2020.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

3. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 164/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με το ερευνητικό έργου με τίτλο «Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» – ακρωνύμιο: «iGuide», στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011.
Εισηγητής: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παναγιώτης Μπονόβας.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

5. Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου”.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβτς.

6. Έγκριση σχεδίου και σύναψης ύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης, για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δρόμου από Τ.Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Τ.Δ. Περιχώρας (Αμμοχαλικόστρωση – Τεχνικά)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακό Σκέλος 20%), έτους 2014.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

7. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την λειτουργία και αναβάθμιση της Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

Print Friendly

Share

About Author

georgia koukoutini