ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 04 Μαΐου 2012
  • Views3956

Εκλογικό τμήμα: 1ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΖΑΡΙΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΖΑΡΙΦΗ 5  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 2ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΖΑΡΙΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΖΑΡΙΦΗ 5  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 3ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΖΑΡΙΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΖΑΡΙΦΗ 5  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 4ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΖΑΡΙΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΖΑΡΙΦΗ 5  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 5ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΖΑΡΙΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΖΑΡΙΦΗ 5  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 6ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΖΑΡΙΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΖΑΡΙΦΗ 5  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 7ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 8ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 9ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 10ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 11ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 12ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 13ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4  68100

Εκλογικό τμήμα: 14ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4  68100

Εκλογικό τμήμα: 15ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4  68100

Εκλογικό τμήμα: 16ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4  68100

Εκλογικό τμήμα: 17ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4  68100

Εκλογικό τμήμα: 18ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 19ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 20ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 21ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 22ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστικό Κέντρο  ΑΓΝΑΝΤΙΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 23ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστικό Κέντρο  ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 24ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ  ΑΠΑΛΟΣ  68100  ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκλογικό τμήμα: 25ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ  ΑΠΑΛΟΣ  68100  ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκλογικό τμήμα: 26ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ  ΜΑΪΣΤΡΟΣ  68100  ΜΑΪΣΤΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 27ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ  ΜΑΪΣΤΡΟΣ  68100  ΜΑΪΣΤΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 28ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 26  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 29ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 26  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 30ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 26  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 31ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 26  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 32ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 26  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 33ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 34ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 35ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 36ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 15  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 37ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  14ης ΜΑΙΟΥ 110  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 38ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  14ης ΜΑΙΟΥ 110  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 39ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  14ης ΜΑΙΟΥ 110  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 40ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  14ης ΜΑΙΟΥ 110  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 41ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  14ΗΣ ΜΑΙΟΥ-ΑΝΘΕΜΙΟΥ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 42ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  14ΗΣ ΜΑΙΟΥ-ΑΝΘΕΜΙΟΥ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 43ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

Εκλογικό τμήμα: 44ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

Εκλογικό τμήμα: 45ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

Εκλογικό τμήμα: 46ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

Εκλογικό τμήμα: 47ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 – ΑΥΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 3  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 48ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 – ΑΥΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 3  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 49ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 – ΑΥΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 3  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 50ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 – ΑΥΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 3  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 51ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 – ΑΥΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 3  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 52ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΘΕΜΙΟΥ 3 – ΑΥΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 3  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 53ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστικό Κέντρο  ΠΑΛΑΓΙΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 54ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 55ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 56ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 57ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 58ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ 57  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 59ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ 57  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 60ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ 57  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 61ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ 57  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 62ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 63ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 64ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 65ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 66ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 67ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 68ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 69ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχν.Σχολές[1ο ΤΕΕ]  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 70ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχν.Σχολές[1ο ΤΕΕ]  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 71ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχν.Σχολές[1ο ΤΕΕ]  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 72ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχν.Σχολές[1ο ΤΕΕ]  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 73ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχν.Σχολές[1ο ΤΕΕ]  ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 1  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 74ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ  ΝΕΑ ΧΙΛΗ  68100  ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκλογικό τμήμα: 75ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ  ΝΕΑ ΧΙΛΗ  68100  ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκλογικό τμήμα: 76ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Κατάστημα Άβαντος  ΑΒΑΝΤΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 77ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΒΑΝΤΑΣ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 78ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΙΣΥΜΗ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 79ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΙΣΥΜΗ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 80ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Κιρκης  ΚΙΡΚΗ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 81ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ  ΜΑΚΡΗ  68100  ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκλογικό τμήμα: 82ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ  ΜΑΚΡΗ  68100  ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκλογικό τμήμα: 83ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΕΛΛΩΝ  ΔΙΚΕΛΛΑ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 84ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΕΛΛΩΝ  ΔΙΚΕΛΛΑ  68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 85ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ  ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ  69300  ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ

Εκλογικό τμήμα: 86ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΑΡΟΥ  ΚΟΜΑΡΟΣ  ΚΟΜΑΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 87ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αγροτικό Ιατρείο  ΜΕΣΤΗ  ΜΕΣΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 88ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Άνθειας  ΑΝΘΕΙΑ  ΑΝΘΕΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 89ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Άνθειας  ΑΝΘΕΙΑ  ΑΝΘΕΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 90ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ  ΑΝΘΕΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 91ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΩΡΙΚΟ  ΔΩΡΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 92ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΩΡΙΚΟ  ΔΩΡΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 93ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Λουτρού  ΛΟΥΤΡΟΣ  ΛΟΥΤΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 94ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Λουτρού  ΛΟΥΤΡΟΣ  ΛΟΥΤΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 95ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Λουτρού  ΛΟΥΤΡΟΣ  ΛΟΥΤΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 96ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Νίψας  ΝΙΨΑ  ΝΙΨΑ

Εκλογικό τμήμα: 97ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Νίψας  ΝΙΨΑ  ΝΙΨΑ

Εκλογικό τμήμα: 98ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 99ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α’ Δημοτικό Σχολείο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 100ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 101ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γ’ Δημοτικό Σχολείο

Εκλογικό τμήμα: 102ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 103ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α’ Δημοτικό Σχολείο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 104ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 105ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 106ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γ’ Δημοτικό Σχολείο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 107ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΦΕΡΕΣ  ΦΕΡΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 108ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αγροτικό Ιατρείο  ΠΟΡΟΣ  ΠΟΡΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 109ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: τέως Κοινοτικό κατάστημα  ΑΡΔΑΝΙΟ  ΑΡΔΑΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 110ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστικός Σύλλογος  ΔΟΡΙΣΚΟΣ  ΔΟΡΙΣΚΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 111ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστ.Σύλλογος-Ιατρείο Δορίσκου  ΔΟΡΙΣΚΟΣ  ΔΟΡΙΣΚΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 112ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικός Ξενώνας  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Εκλογικό τμήμα: 113ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κοινοτικό κατάστημα  ΚΑΒΗΣΟΣ  ΚΑΒΗΣΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 114ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΒΗΣΟΣ  ΚΑΒΗΣΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 115ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΕΠΛΟΣ  ΠΕΠΛΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 116ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΕΠΛΟΣ  ΠΕΠΛΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 117ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΕΠΛΟΣ  ΠΕΠΛΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 118ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ  ΒΡΥΣΟΥΛΑ  ΒΡΥΣΟΥΛΑ

Εκλογικό τμήμα: 119ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΓΕΜΙΣΤΗ  ΓΕΜΙΣΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 120ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΗΠΟΙ  ΚΗΠΟΙ

Εκλογικό τμήμα: 121ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΠΥΛΑΙΑ  ΠΥΛΑΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 122ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστικός Σύλλογος  ΤΡΙΦΥΛΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 123ο Ε.Τ. Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πολιτιστικός  Σύλλογος(Αγροτολέσχη)  ΙΤΕΑ

Εκλογικό τμήμα: 124ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 125ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 126ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΜΙΑΟΥΛΗ 4  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 127ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΜΙΑΟΥΛΗ 4  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 128ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΜΙΑΟΥΛΗ 4  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 129ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 17  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 130ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 17  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 131ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 17  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 132ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 0  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 133ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 0  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 134ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο Γυμνάσιο  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 135ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο Γυμνάσιο  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 136ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ

Εκλογικό τμήμα: 137ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ

Εκλογικό τμήμα: 138ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχνικό Επαγγ.Λύκειο  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 139ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Τεχνικό Επαγγ.Λύκειο  68300  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εκλογικό τμήμα: 140ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΑΘΑΔΩΝ(ΝΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)

Εκλογικό τμήμα: 141ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ασβεστάδων  ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ  ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 142ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό κατάστημα  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΑΣΗΜΕΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 143ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κτίριο Πολιτιστικού

Εκλογικό τμήμα: 144ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΝ  ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΝ

Εκλογικό τμήμα: 145ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΝ  ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΝ

Εκλογικό τμήμα: 146ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΑΓΟΣ  ΛΑΓΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 147ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  ΛΑΓΟΣ  ΛΑΓΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 148ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΘΥΡΕΑ  ΘΥΡΕΑ

Εκλογικό τμήμα: 149ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κτίριο Κ.Α.Π.Η.  ΙΣΑΑΚΙΟ  ΙΣΑΑΚΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 150ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κτίριο Κ.Α.Π.Η.  ΙΣΑΑΚΙΟ  ΙΣΑΑΚΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 151ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΡΩΤΗ  ΚΑΡΩΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 152ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΡΩΤΗ  ΚΑΡΩΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 153ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ  ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ

Εκλογικό τμήμα: 154ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ  ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ

Εκλογικό τμήμα: 155ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΥΑΝΗ  ΚΥΑΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 156ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΥΑΝΗ  ΚΥΑΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 157ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΜΑΝΗ  ΜΑΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 158ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΜΑΝΗ  ΜΑΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 159ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΕΥΓΕΝΙΚΟ  ΕΥΓΕΝΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 160ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΣΙΤΑΡΙΑ  ΣΙΤΑΡΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 161ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κτίριο Πολιτιστικού  ΠΕΤΡΑΔΕΣ  ΠΕΤΡΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 162ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κτίριο Πολιτιστικού  ΠΕΤΡΑΔΕΣ  ΠΕΤΡΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 163ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ  ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 164ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ  ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 165ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό κατάστημα  ΠΡΑΓΓΙ  ΠΡΑΓΓΙ

Εκλογικό τμήμα: 166ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΡΑΓΓΙ  ΠΡΑΓΓΙ

Εκλογικό τμήμα: 167ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΥΘΙΟ  ΠΥΘΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 168ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΥΘΙΟ  ΠΥΘΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 169ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό κατάστημα  ΠΥΘΙΟ  ΠΥΘΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 170ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΡΗΓΙΟ  ΡΗΓΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 171ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΣΙΤΟΧΩΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 172ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κ.Α.Π.Η  ΣΙΤΟΧΩΡΙ  68200  ΣΙΤΟΧΩΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 173ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΣΟΦΙΚΟ  ΣΟΦΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 174ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΣΟΦΙΚΟ  ΣΟΦΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 175ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΣΟΦΙΚΟ  ΣΟΦΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 176ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημ.κατάστημα(πρώην Κοινότητα)

Εκλογικό τμήμα: 177ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΟΛΙΑ  ΠΟΛΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 178ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ  ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 179ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ  ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 180ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αγροτικό Ιατρείο  ΓΙΑΤΡΑΔΕΣ  ΓΙΑΤΡΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 181ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Εκκλησιαστικό οίκημα  ΒΡΥΣΙΚΑ  ΒΡΥΣΙΚΑ

Εκλογικό τμήμα: 182ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αγροτικό Ιατρείο  ΒΡΥΣΙΚΑ  ΒΡΥΣΙΚΑ

Εκλογικό τμήμα: 183ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΑΥΡΑ  ΣΑΥΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 184ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΟΞΑ  ΔΟΞΑ

Εκλογικό τμήμα: 185ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΟΞΑ  ΔΟΞΑ

Εκλογικό τμήμα: 186ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημ.κατάστημα(πρώην Κοινότητα)

Εκλογικό τμήμα: 187ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΒΡΥΣΗ  ΒΡΥΣΗ

Εκλογικό τμήμα: 188ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΧΙΟΝΑΔΕΣ  ΧΙΟΝΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 189ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΧΙΟΝΑΔΕΣ  ΧΙΟΝΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 190ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημ.κατάστημα(πρώην Κοινότητα)

Εκλογικό τμήμα: 191ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 192ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 193ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 194ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΛΙΟΥΡΙ  ΠΑΛΙΟΥΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 195ο Ε.Τ. Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΛΙΟΥΡΙ  ΠΑΛΙΟΥΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 196ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α Δημοτικό Σχολείο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 197ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α Δημοτικό Σχολείο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 198ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α Δημοτικό Σχολείο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 199ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α Δημοτικό Σχολείο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 200ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α Δημοτικό Σχολείο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 201ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Α Δημοτικό Σχολείο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 202ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πνευματικό Κέντρο  ΒΥΣΣΑ  ΒΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 203ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΒΥΛΗ  ΚΑΒΥΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 204ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΒΥΛΗ  ΚΑΒΥΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 205ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΒΥΛΗ  ΚΑΒΥΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 206ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 207ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 208ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Εκλογικό τμήμα: 209ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  ΡΙΖΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 210ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  ΡΙΖΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 211ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  ΡΙΖΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 212ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  ΡΙΖΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 213ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΣΤΕΡΝΑ  68014  ΣΤΕΡΝΑ

Εκλογικό τμήμα: 214ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΣΤΕΡΝΑ  68014  ΣΤΕΡΝΑ

Εκλογικό τμήμα: 215ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ζώνης  ΖΩΝΗ  ΖΩΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 216ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αιθ.Μορφωτ.Συλλόγου Μ.Δοξιπ.  ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ  ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 217ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ  ΧΕΛΙΔΟΝΑ

Εκλογικό τμήμα: 218ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΥΠΡΙΝΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 219ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΥΠΡΙΝΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 220ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΥΠΡΙΝΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 221ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Φυλακίου  ΦΥΛΑΚΙΟ  ΦΥΛΑΚΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 222ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Φυλακίου  ΦΥΛΑΚΙΟ  ΦΥΛΑΚΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 223ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Αμμόβουνου  ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ  ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ

Εκλογικό τμήμα: 224ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Κέραμου  ΚΕΡΑΜΟΣ  ΚΕΡΑΜΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 225ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΟΡΕΣΤΟΥ 7  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 226ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΟΡΕΣΤΟΥ 7  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 227ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΟΡΕΣΤΟΥ 7  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 228ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΟΡΕΣΤΟΥ 7  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 229ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 230ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 231ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 232ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 233ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 234ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 235ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ 173  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 236ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ 173  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 237ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 238ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  68200  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Εκλογικό τμήμα: 239ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΙΝΟΗ  68200  ΟΙΝΟΗ

Εκλογικό τμήμα: 240ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΙΝΟΗ  68200  ΟΙΝΟΗ

Εκλογικό τμήμα: 241ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΙΝΟΗ  68200  ΟΙΝΟΗ

Εκλογικό τμήμα: 242ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 6ο Δημοτικό Σχολείο  ΣΑΓΗΝΗ  ΣΑΓΗΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 243ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 6ο Δημοτικό Σχολείο  ΣΑΓΗΝΗ  ΣΑΓΗΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 244ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΑΓΗΝΗ  68200  ΣΑΓΗΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 245ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΑΓΗΝΗ  68200  ΣΑΓΗΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 246ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κέντρο Δημιουργ.Απασχ.παιδιών  ΚΑΤΩ ΟΙΝΟΗ  ΚΑΤΩ ΟΙΝΟΗ

Εκλογικό τμήμα: 247ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο Δημοτικό Σχολείο  ΚΛΕΙΣΣΩ  ΚΛΕΙΣΣΩ

Εκλογικό τμήμα: 248ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο Δημοτικό Σχολείο  ΚΛΕΙΣΣΩ  ΚΛΕΙΣΣΩ

Εκλογικό τμήμα: 249ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 3ο Δημοτικό Σχολείο  ΚΛΕΙΣΣΩ  ΚΛΕΙΣΣΩ

Εκλογικό τμήμα: 250ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΛΕΠΤΗ  ΛΕΠΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 251ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΛΕΠΤΗ  ΛΕΠΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 252ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΥΡΓΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 253ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΥΡΓΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 254ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πνευματικό Κέντρο  ΣΑΚΚΟΣ  ΣΑΚΚΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 255ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 256ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 257ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΒΑΛΤΟΣ  ΒΑΛΤΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 258ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΒΑΛΤΟΣ  ΒΑΛΤΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 259ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ  ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 260ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ  ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 261ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αίθουσα Κοινοτ.Καταστήματος  Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟ  Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 262ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου  Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ  Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 263ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙ  ΝΕΟΧΩΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 264ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙ  ΝΕΟΧΩΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 265ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙ  ΝΕΟΧΩΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 266ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΑΤΑΓΗ  ΠΑΤΑΓΗ

Εκλογικό τμήμα: 267ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΧΑΝΔΡΑΣ  ΧΑΝΔΡΑΣ

Εκλογικό τμήμα: 268ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΧΑΝΔΡΑΣ  ΧΑΝΔΡΑΣ

Εκλογικό τμήμα: 269ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΘΟΥΡΙΟ  ΘΟΥΡΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 270ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΘΟΥΡΙΟ  ΘΟΥΡΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 271ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Νηπιαγωγείο  ΔΙΚΑΙΑ  ΔΙΚΑΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 272ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Δικαίων  ΔΙΚΑΙΑ  ΔΙΚΑΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 273ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αίθουσα Συλλόγου Γυναικών  ΠΑΛΛΗ  ΠΑΛΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 274ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Διλόφου  ΔΙΛΟΦΟΣ  ΔΙΛΟΦΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 275ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Κριού  ΚΡΙΟΣ  ΚΡΙΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 276ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Άρζου  ΑΡΖΟΣ  ΑΡΖΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 277ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Αίθουσα εθελοντών αιμοδοτών  ΚΑΝΑΔΑΣ  ΚΑΝΑΔΑΣ

Εκλογικό τμήμα: 278ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ελαίας  ΕΛΑΙΑ  ΕΛΑΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 279ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ελαίας  ΕΛΑΙΑ  ΕΛΑΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 280ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΑΡΩΝ  ΚΟΜΑΡΑ  ΚΟΜΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 281ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΑΡΩΝ  ΚΟΜΑΡΑ  ΚΟΜΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 282ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Κατάστημα Μαρασίων  ΜΑΡΑΣΙΑ  ΜΑΡΑΣΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 283ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ορμενίου  ΟΡΜΕΝΙΟ  ΟΡΜΕΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 284ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ορμενίου  ΟΡΜΕΝΙΟ  ΟΡΜΕΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 285ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Ορμενίου  ΟΡΜΕΝΙΟ  ΟΡΜΕΝΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 286ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 287ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 288ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 289ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πετρωτών  ΠΕΤΡΩΤΑ  ΠΕΤΡΩΤΑ

Εκλογικό τμήμα: 290ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πετρωτών  ΠΕΤΡΩΤΑ  ΠΕΤΡΩΤΑ

Εκλογικό τμήμα: 291ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πετρωτών  ΠΕΤΡΩΤΑ  ΠΕΤΡΩΤΑ

Εκλογικό τμήμα: 292ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πλάτης  ΠΛΑΤΗ  ΠΛΑΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 293ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πλάτης  ΠΛΑΤΗ  ΠΛΑΤΗ

Εκλογικό τμήμα: 294ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πτελέας  ΠΤΕΛΕΑ  ΠΤΕΛΕΑ

Εκλογικό τμήμα: 295ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Πτελέας  ΠΤΕΛΕΑ  ΠΤΕΛΕΑ

Εκλογικό τμήμα: 296ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Κατάστημα Σπηλαίου  ΣΠΗΛΑΙΟ  ΣΠΗΛΑΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 297ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Κατάστημα Σπηλαίου  ΣΠΗΛΑΙΟ  ΣΠΗΛΑΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 298ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Θεραπειού  ΘΕΡΑΠΕΙΟ  ΘΕΡΑΠΕΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 299ο Ε.Τ. Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο Μηλέας  ΜΗΛΕΑ  ΜΗΛΕΑ

Εκλογικό τμήμα: 300ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΧΩΡΑ  ΧΩΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 301ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΧΩΡΑ  ΧΩΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 302ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΧΩΡΑ  ΧΩΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 303ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΑΛΩΝΙΑ  ΑΛΩΝΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 304ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 305ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 306ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΑΚΚΩΜΑ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Εκλογικό τμήμα: 307ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΑΚΚΩΜΑ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Εκλογικό τμήμα: 308ο Ε.Τ. Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Εκλογικό τμήμα: 309ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΑΒΑΡΑ  ΛΑΒΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 310ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΑΒΑΡΑ  ΛΑΒΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 311ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΛΑΒΑΡΑ  ΛΑΒΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 312ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΛΑΒΑΡΑ  ΛΑΒΑΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 313ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΑΜΟΡΙΟ  ΑΜΟΡΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 314ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΑΜΟΡΙΟ  ΑΜΟΡΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 315ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Σύλλογος γυναικων  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Εκλογικό τμήμα: 316ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΜΑΝΔΡΑ  ΜΑΝΔΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 317ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Κοινοτικο Κατάστημα  ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ  ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ

Εκλογικό τμήμα: 318ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΟΡΥΜΒΟΣ

Εκλογικό τμήμα: 319ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 320ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΓΟΝΙΚΟ  ΓΟΝΙΚΟ

Εκλογικό τμήμα: 321ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΔΕΡΕΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 322ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΔΕΡΕΙΟ

Εκλογικό τμήμα: 323ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΡΟΥΣΣΑ  ΡΟΥΣΣΑ

Εκλογικό τμήμα: 324ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

Εκλογικό τμήμα: 325ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ  ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ

Εκλογικό τμήμα: 326ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΑΓΡΙΑΝΗ  ΑΓΡΙΑΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 327ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΑΓΡΙΑΝΗ  ΑΓΡΙΑΝΗ

Εκλογικό τμήμα: 328ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 329ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 330ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 331ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 332ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 333ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Γυμνάσιο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 334ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Λύκειο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 335ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Λύκειο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 336ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Λύκειο  ΣΟΥΦΛΙ  ΣΟΥΦΛΙ

Εκλογικό τμήμα: 337ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο Σπίτι Πολιτισμού  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Εκλογικό τμήμα: 338ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΙΔΗΡΩ  ΣΙΔΗΡΩ

Εκλογικό τμήμα: 339ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΑΔΙΑ  ΔΑΔΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 340ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΑΔΙΑ  ΔΑΔΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 341ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πνευματικό Κέντρο  ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ  ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 342ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Πνευματικό Κέντρο  ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ  ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 343ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό κατάστημα  ΛΑΓΥΝΑ  ΛΑΓΥΝΑ

Εκλογικό τμήμα: 344ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό κατάστημα  ΛΑΓΥΝΑ  ΛΑΓΥΝΑ

Εκλογικό τμήμα: 345ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΛΥΚΟΦΩΣ  ΛΥΚΟΦΩΣ

Εκλογικό τμήμα: 346ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΛΥΚΟΦΩΣ  ΛΥΚΟΦΩΣ

Εκλογικό τμήμα: 347ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΤΥΧΕΡΟ  ΤΥΧΕΡΟ

Εκλογικό τμήμα: 348ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΤΥΧΕΡΟ  ΤΥΧΕΡΟ

Εκλογικό τμήμα: 349ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΤΥΧΕΡΟ  ΤΥΧΕΡΟ

Εκλογικό τμήμα: 350ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο Δημοτικό Σχολείο  ΤΥΧΕΡΟ  ΤΥΧΕΡΟ

Εκλογικό τμήμα: 351ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: 1ο Δημοτικό Σχολείο  ΤΥΧΕΡΟ  ΤΥΧΕΡΟ

Εκλογικό τμήμα: 352ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΕΥΚΙΜΗ  ΛΕΥΚΙΜΗ

Εκλογικό τμήμα: 353ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: Δημοτικό Σχολείο  ΛΕΥΚΙΜΗ  ΛΕΥΚΙΜΗ

Εκλογικό τμήμα: 354ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΛΥΡΑ  ΛΥΡΑ

Εκλογικό τμήμα: 355ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: πρώην Δημ.Σχολείο  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ

Εκλογικό τμήμα: 356ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: πρώην Δημ.Σχολείο  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ  ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ

Εκλογικό τμήμα: 357ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: πρώην Δημ.Σχολείο  ΘΥΜΑΡΙΑ  ΘΥΜΑΡΙΑ

Εκλογικό τμήμα: 358ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: πρώην Δημ.Σχολείο  ΤΑΥΡΗ  ΤΑΥΡΗ

Εκλογικό τμήμα: 359ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΦΥΛΑΚΤΟ

Εκλογικό τμήμα: 360ο Ε.Τ. Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατάστημα ψηφοφορίας: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΦΥΛΑΚΤΟ

 

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments